LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có yêu cầu tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi theo cách sau

LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH

Nguyễn Hoàng Lợi
Giám Đốc Kinh Doanh (Sales Manager)
Điện thoại: 0932 77 69 68
Email: sales.polytropos@gmail.com

LIÊN HỆ PHÒNG KỸ THUẬT

Phạm Hoàng Thức
Giám Đốc Kỹ Thuật (Technical Manager)
Điện thoại: 0937 99 71 10
Email: tech.polytropos@gmail.com